مانور طرح زمستانی آزادراه کربلا

طرح آمادگی زمستانی آزادراه کربلا با حضور فرماندار محترم شهر فامنین جناب آقای سیدمجید شماعی، مدیران ارشد شهرستان و کارکنان راهداری و بهره برداری آزادراه کربلا صبح امروز برگزار شد.

شرکت آباد راهدار پارس به منظور راهداری زمستانی آزادراه کربلا در سال جاری، نسبت به تخصیص ۵۰ نفر راهدار و بیش از ۲۵ دستگاه کامیون و گریدر برف روب و نمکپاش به همراه تجهیزات کامل اقدام نموده است.

Yes, It's responsive!
The web was meant to be read, not squished.

Prevent browser wanking and get back to reading.

Developed by Mohammad Arab

Muse Fact