آشفتگی‌های حمل و نقل دانش آموزان برطرف می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: با طراحی سامانه جامع حمل و نقل دانش آموزان و احصای آسیب‌ها امیدوار به برطرف شدن ایراداتی که بعضا در این بخش مشاهده می‌شود، هستیم.