انتشار تازه‌ ترین رتبه‌ بندی دانشگاه‌های جهان؛ دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران

آکادمی شانگهای از سال ۲۰۰۳ اقدام به انتشار دانشگاه‌های برتر جهان می‌کند و امسال هم ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان معرفی شدند؛ بر این اساس، دانشگاه تهران توانست برترین دانشگاه کشور شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ آکادمی شانگهای از سال ۲۰۰۳ اقدام به انتشار دانشگاه‌های برتر جهان می‌کند و امسال هم ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان معرفی شدند که در این میان دانشگاه تهران توانست برترین دانشگاه کشور شود.

دانشگاه تهران در سال جدید در تراز ۳۰۰ تا ۴۰۰ جهانی در این نظام رتبه‌بندی قرار می‌گیرد؛ ۱۳ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید شانگهای قرار دارند و این  در حالی است که کشورهای ترکیه، مالزی، مصر و عربستان به ترتیب ۱۲، ۵، ۵ و ۴ نماینده در میان ۱۰۰۰ دانشگاه برتر در این رتبه‌بندی داشته‌اند.

Yes, It's responsive!
The web was meant to be read, not squished.

Prevent browser wanking and get back to reading.

Developed by Mohammad Arab

Muse Fact