احتمال بررسی فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه هفته آینده مجلس

یک عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه هفته آینده مجلس خبر داد و گفت که اگر مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کند، این احتمال وجود دارد که تا دو هفته آینده بررسی جزئیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی کشور در دستور کار قرار گیرد.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح روند بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی اظهار کرد: با توجه به این‌که دولت این لایحه را با قید  یک فوریت به مجلس فرستاده است، هیئت رئیسه لایحه را به کمیسیون مربوطه یعنی اقتصادی می‌فرستد تا گزارش خود را به صحن ارائه کند.

وی افزود: در مرحله اول باید کمیسیون اقتصادی گزارش خود درباره  فوریت این لایحه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان تصمیم گیری نمایند اگر مجلس به یک فوریت این لایحه رای داد کمیسیون وارد بررسی جزئیات آن می‌شود نمایندگان ده روز فرصت برای ارائه پیشنهادات دارند که با در نظر گرفتن این زمان این احتمال وجود دارد که مجلس در دو هفته وارد جزئیات و کلیات این لایحه شود. البته مشروط به این که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان تقاضای بررسی این لایحه را با اولویت دهند چون حجم طرح‌های یک فوریتی در مجلس بسیار زیاد است و برای این که این لایحه در اولویت بررسی قرار گیرد باید تقاضای بررسی با اولویت آن هم داده شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت:  اگر یک فوریت این لایحه رای نیاورد کمیسیون اقتصادی وارد بررسی این لایحه به صورت عادی خواهد شد آنگاه در خوشبینانه ترین حالت مجلس در مهر ماه وارد بررسی این لایحه خواهد شد البته به شرطی که در آن زمان هم بیش از ۵۰ نماینده درخواست بررسی آن را به صورت اولویت دار مطرح کنند.

امروز رئیس جمهور لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

Yes, It's responsive!
The web was meant to be read, not squished.

Prevent browser wanking and get back to reading.

Developed by Mohammad Arab

Muse Fact