پاشنه آشیل برنامه اقدام ملی تولید مسکن

برخی صاحب نظران با اشاره به روش تولید بخشی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به شیوه مشارکتی، خواستار جایگزینی این برنامه با طرح تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین شدند.

وعده رئیس کل بانک مرکزی درباره بهبود شرایط اقتصادی/ قیمت مسکن پایین می‌آید

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شوک بدی که در بخش خودرو سازی ایجاد شد، تصریح کرد: اگر کمک ۴۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت به خودروسازی و قطعه سازان نبود شرایط می توانست متفاوت تر باشد.

Yes, It's responsive!
The web was meant to be read, not squished.

Prevent browser wanking and get back to reading.

Developed by Mohammad Arab

Muse Fact